Ważne

- Nowe stawki procentowe najniższego wynagrodzenia pracowników młodocianych. 19-ego sirpnia 2019r.
- RODO - Klauzula informacyjna 2-ego czerwca 2019r.

Ogłoszenia Cechu

Jesteśmy na facebook
29-ego stycznia 2017r.

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia
28-ego lutego 2016r.

Zaloguj się

Logowanie dostępne tylko dla osób zrzeszonych w cechu.

Oferty i ogłoszenia Rzemieślników