Ważne

- Zarząd Cechu Rzemieślników i Rzemieślników w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza nieograniczony konkurs ofert na wykonanie remontu 19 godzin temu
- Zarząd Cechu Rzemieślników i Rzemieślników w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza nieograniczony konkurs ofert na wykonanie remontu 19 godzin temu
- Zbliża się termin złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO, termin upływa z dniem 31.12.2019 r. 5 dni temu
- Najważniejsze zmiany w podatkach w okresie 2019/2020 30-ego października 2019r.
- Nowe stawki procentowe najniższego wynagrodzenia pracowników młodocianych. 19-ego sirpnia 2019r.

Ogłoszenia Cechu

Jesteśmy na facebook
29-ego stycznia 2017r.

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia
28-ego lutego 2016r.

Zaloguj się

Logowanie dostępne tylko dla osób zrzeszonych w cechu.

Oferty i ogłoszenia Rzemieślników