Damy i Kawalerowie 

Szabli Kilińskiego

 


Uchwałą nr 9 z dnia 25 czerwca 1998 roku, Kongres Rzemiosła Polskiego ustanowił najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze Szablę Kilińskiego. Jest to replika karabeli polskiej z XVIII w. wykonana w skali 1 : 1 wraz z miniaturką oraz legitymacją. Tę odznakę nadaje Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Zarządu ZRP, rzemieślnikom-członkom organizacji samorządu rzemiosła, między innymi za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą, inicjatywę, zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości, zwłaszcza szczebla krajowego.

 

Szablę z nr 1 na legitymacji w 1999 roku otrzymał Papież Jan Paweł II. W tym roku jeszcze tylko cztery osoby dostąpiły tego zaszczytu m.in. obecny Prezes ZRP Jerzy Bartnik.

Wręczenia Szabli Kilińskiego Papieżowi Janowi Pawłowi II dokonał wiceprezes ZRP Janusza Piątka

 


Gorzowskie środowisko rzemieślnicze również dostąpiło zaszczytu wyróżnienia Szablą Kilińskiego. Obecnie wyróżnionych jest dziewięciu rzemieślników i jeden pracownik samorządu rzemieślniczego - były dyrektor Izby Rzemieślniczej, a wcześniej dyrektor gorzowskiego Cechu - Feliks Witkowski.

 


VI Edycja - 2004 - Nr legitymacji - 41.             Edmund Papciak
IX Edycja - 2007 - Nr legitymacji - 80.            Józef Hermanowicz
X Edycja - 2008 - Nr legitymacji - 105.            Zdzisław Jusis
XII Edycja - 2010 - Nr legitymacji - 206.           Jan Żukowski

XIII Edycja - 2011 - Nr legitymacji - 247.            Józef Torzewski
XIV Edycja - 2012 - Nr legitymacji - 280.           Piotr Sempowicz