Nasi Posłowie


W 1980 r. Posłem Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z listy Stronnictwa Demokratycznego zostaje Zdzisław Jusis.

 

W 1991 r. Józef Hermanowicz z listy Chrześcijańskiej Demokracji zostaje Posłem Sejmu Rzeczpospolitej Polski.