Spotkanie z Posłanką Krystyną Sibińką

W poniedziałek - 1 lipca w Biurze Poselskim, na zaproszenie Posłanki Krystyny Sibińskiej, odbyło się spotkanie grupy rzemieślników z Panią Poseł. Cech reprezentowali:

 Ryszard Migdał – Starszy Cechu, Leszek Wojtkowiak – Dyrektor Cechu i Członek Zarządu, Edyta Bażant – Sekretarz Zarządu, Małgorzata Gągała - ślusarstwo, Marek Olek - cukiernik, Kazimierz Adamkiewicz - cukiernik, Ewa Janus – fryzjerka, Milena Kołaczyńska – Specjalista ds. Samorządowo-Szkoleniowych i Promocji w Cechu.

Tematem przewodnim spotkania były problemy dotyczące prowadzenia małych firm i szkolenia uczniów, które były poruszane między innymi na konferencji „Kształcenie dualne” zorganizowanej przez Cech 16 maja. Na ręce Posłanki Pani Krystyny Sibińskiej przekazano trzy listy z postulatami podpisanymi przez rzemieślników. Ponieważ, zawarte problemy w postulatach, dotyczą różnych tematów i różnych możliwości rozwiązywania przez poszczególne szczeble administracji, na początek Pani Posłanka zasugerowała udział przedstawicieli rzemiosła w posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim zajmującą się sprawami oświatowymi. Obiecała również przedłożyć nasze postulaty dla Pani Ministry Nowackiej oraz swoim Koleżankom i Kolegom w Parlamencie.

Na koniec zaproponowała możliwość zorganizowania wycieczki do Sejmu RP, co zostało przyjęte z dużym entuzjazmem przez uczestników spotkania.

Z Panią Posłanką gorzowskie rzemiosło utrzymuje dobre stosunki od wielu lat. Pani Sibińska nigdy nie odmówiła spotkania i w miarę możliwości zawsze zaszczycała nas swą obecnością.

Dziękujemy Pani Posłance za zaproszenie oraz wysłuchanie naszych problemów i postulatów. Liczymy na to, że wiele z nich zostanie zrealizowane i wdrożone w życie przez odpowiednie osoby i instytucje.

 

Starszy Cechu

Ryszard Migdał