RZEMIOSŁO W NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE

Zakończenie konkursu

28 maja o godzinie 13:00 w sali Domu Rzemiosła nastąpiło uroczyste zakończenie konkursu Starszy Cechu Ryszard Migdał na wstępie powitał Starszego Wizytatora w Kuratorium Oświaty w Gorzowie – panią Krystynę Wiśniewską, przewodniczącą komisji konkursowej panią Katarzynę Mazur – właścicielkę firmy reklamowej CREATEK, członka komisji i dyrektora Cechu Leszka Wojtkowiaka, a szczególnie serdecznie powitał uczestników konkursu z pedagogami wspomagającymi: Dorotę Waśków – po raz czwarty uczniowie pod jej opieką startują w konkursie, - SP nr 1 w Witnicy, Annę Deptę – po raz trzeci w konkursie, SP w Różankach, Monikę Kołoszyc – również po raz trzeci w konkursie, Urszulę Jaśkiel - SP w Boleminie, Iwonę Przetacką - |SP Dąbroszyn, Paulinę Pałczyńską - SP nr 4 Gorzów Wlkp., Izabelę Klimczyk – GZS – Dobiegniew, Katarzynę Jakubiak – SP Kunowice, Annę Westfahl – ZS-P Bogdaniec.

Temat RZEMIOSŁO W NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE był we wszystkich czterech edycjach i we wszystkich czterech konkursach, jak już wspomniałem, uczestniczyli uczniowie ze SP nr 1 im Ludzi Pojednania w Witnicy. Wręczenie nagród w I konkursie odbyło się na Sesji Rady Miejskiej w Witnicy, ponieważ uczestniczyli w konkursie tylko uczniowie ze szkół z Miasta i Gminy Witnica.

Następne zakończenia konkursu i wręczenia nagród odbywały się już w sali w Domu Rzemiosła. W ubiegłym roku zgłoszono 30 prac, z 6 szkół i z 6 miejscowości.

W tym roku ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 47 prac z 12 szkół i 10 miejscowości:

SP nr 2 w Słubicach – 11,

SP w Boleminie – 8,

SP w Smogórach – 8,

SP w Różankach – 5,

SP w Dąbroszynie – 4,

I SSP Gorzów Wlkp. – 2,

SP nr 4 Gorzów Wlkp. – 2,

GZS Dobiegniew -2,

ZS-P Bogdaniec– 2,

SP nr 1 Witnica – 1,

SP Kunowice – 1,

Szkoła Odkrywcy w Szczecinie – 1.

Niektóre prace wymagały bardzo dużego nakładu pracy, niektóre były wykonane wręcz perfekcyjnie. Były też prace, które wykazywały się pomysłowością oraz gruntowną znajomością tematu. Była też jedna praca nie na temat, gdyż strażak to nie rzemieślnik, ale ze względu na szacunek dla tego zawodu, organizatorzy i komisja nie odrzucili tej pracy.

18 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00 zebrała się komisja w składzie: Sylwia Czapla – Starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Katarzyna Mazur – CREATEK, Milena Kołaczyńska – pracownik Cechu, Leszek Wojtkowiak – dyrektor i Członek Zarządu Cechu, Ryszard Migdał – Starszy Cechu. Komisja ukonstytuowała się wybierając ze swego grona na przewodniczącą p. Katarzynę Mazur.

Członkowie komisji mieli nie lada problem z przydzieleniem pierwszych miejsc i wyróżnień. Po wstępnej selekcji wybrano 12 najlepszych i najciekawszych prac spełniających warunki konkursu. Ponieważ konkurs był w tym roku finansowany w ramach programu Polski Inkubator Rzemiosła i było przewidziane wyróżnienie tylko dla dwóch prac, członkowie komisji postanowili ufundować jeszcze cztery indywidualne wyróżnienia.


Dla zwycięzcy konkursu przewidziano puchar Starszego Cechu oraz nagrody - bony towarowe o wartości:

za I miejsce – 700 zł,

za II miejsce – 400 zł,

za III miejsce – 300 zł.

Dla uczniów wyróżnionych przewidziano bony o wartości 200 złotych lub indywidualne nagrody ufundowane przez fundatorów.

Do wręczania nagród poproszono przewodniczącą komisji p. Katarzynę Mazur oraz p. Krystynę Wiśniewską i dyr. Leszka Wojtkowiaka. A oto lista nagrodzonych i wyróżnionych:

I miejsce – Julia Rękawiecka, SP nr 2 Słubice – po raz drugi z rzędu,

II miejsce – Amelia Pilarczyk – SP nr 2 Słubice,

III miejsce – Marzena Okulik – SP Bogdaniec ,

wyróżnienie – Alicja Jaworska – SP Różanki,

wyróżnienie – Maja Adamkiewicz – SP nr 2 Słubice

wyróżnienie Lubuskiego Kuratora Oświaty – Michalina Marczak – SP nr 2 Słubice,

wyróżnienie Dyrektora Cechu Leszka Wojtkowiaka - Julia Głodek – SP Różanki,

wyróżnienie pracowników Cechu - Aleksander Wilczak z GZS w Dobiegniewie,

wyróżnienie Starszego Cech - Piotr Błażek ze SP w Dąbroszynie.

Doceniłem tu hasło na pracy uczestnika konkursu: „Rzemiosło to dobra sprawa! Fach w ręku to podstawa!” Dodam jeszcze, że w 2022 r. Marcel Pierzchlewicz, również ze SP w Dąbroszynie błysnął hasłem: „Nie tylko w snach rzemieślniczy fach.”, które widnieje na wręczanych torbach -powiedział Starszy Cechu i zapowiedział wykorzystanie hasła Piotra.

Swoich zwycięzców wybierali także internauci

Na Facebooku ogłoszono głosowanie na te same prace, ale tu zwycięzców wyłonić mieli internauci. Ale przed podaniem wyników tego głosowania, przypomnimy jeszcze, jak było to w roku ubiegłym.

I miejsce zajął Oliwier Sawicki ze SP w Boleminie zdobywając 671 głosów,

II miejsce zajęła Samanta Burek ze SP nr 13 w Gorzowie Wlkp. zdobywając 615 głosów,

III miejsce zajęła Julia Rękawiecka ze SP nr 2 w Słubicach zdobywając 325 głosów

W tym roku głosowanie na Facebooku zakończono 19 maja o godz. 20:00. Zakończyła się wspaniała zabawa. Od początku głosowania, w tym roku, uformowała się czołówka i prowadzący nie oddali już prowadzenia. Puchar zdobyła Lena Jankowska, SP nr 1 w Witnicy – z wynikiem 683 głosów pokonując Patrycję Lepak ze SP w Boleminie z 543 głosami. Z tego wynika, że w tym roku konkurs cieszył się o wiele większym zainteresowaniem i trudniej było go wygrać.

Stronę o konkursie udostępniono 140 razy. Post wyświetlono 36 384 razy i oddano 4 521 głosów.

Zwycięzca internetowego konkursu otrzymał puchar i bon towarowy o wartości 400 zł. Za II miejsce organizator konkursu przewidział bony o wartości 300 zł, a za III miejsce 200 zł.

A tak przedstawiają się wyniki głosowania:

1. Lena Jankowska, SP nr 1 Witnica – 683 głosów


2. Patrycja Lepak, SP Bolemin - 543


3. Dominika Śrutwa, SP Bolemin – 489


4. Anna Łapko, SP nr 2 Słubice - 232

5. Hanna Stasiak, SP Różanki - 184

6. Marzena Okulik, ZS-P Bogdaniec - 171

7. Alicja Jaworska, SP Różanki - 147

8. Paulina Broniewska, SP nr 2 Słubice - 120

9. Maja Szymczyk, SP Bolemin - 109

10. Julia Głodek SP Różanki - 104

11. Michał Kubański, I SSP Gorzów Wlkp. – 100

12. Amelia Pisarczyk, SP nr 2 Słubice – 100


Po wręczeniu nagród p. Magda Borowczak-Florczak i dyr. Leszek Wojtkowiak wręczyli podziękowania dla wszystkich obecnych uczestników konkursu.

Po wręczeniu podziękowań dla uczniów, podziękowania za współpracę i zaangażowanie w realizację naszego konkursu dla pedagogów wręczali p. Krystyna Wiśniewska i dyr. Leszek Wojtkowiak.

Honorowa Odznaka za Zasługi dla Rzemiosła Gorzowskiego

Zarząd Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim decyzją z dnia 27 maja 2024 roku przyznał Honorową Odznakę za Zasługi dla Rzemiosła Gorzowskiego dla Pań:

Anny Depty ze SP w Różankach


Moniki Kołoszyc ze SP nr 2 w Słubicach

Wręczenia odznaczenia Starszy Cechu, dyr. Leszek Wojtkowiak, a asystowała p. Magdalena Borowczak-Florczak.

W roku ubiegłym taką odznaką wyróżniona została pani Dorota Waśków. Pani dyrektor od początku organizacji konkursów zachęca uczniów i angażuje się w pomoc uczniom we wzięciu udziału. Jest jedynym pedagogiem, pod okiem którego, uczniowie wzięli udział we wszystkich czterech edycjach. Zawsze chętnie współpracuje z Cechem i rzemieślnikami. Pracownicy i Zarząd Cechu od wielu lat uznają współpracę z Zespołem Szkół Samorządowych w Witnicy za wzorową, a Pani Dyrektor Waśków ma w tym nie mały udział.

Na zakończenie prowadzący - Starszy Cechu złożył w imieniu Cechu serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu. Ośmioklasistom życzył dostania się do wymarzonej szkoły, a wszystkim udanych wakacji. Podziękował także paniom nauczycielkom za zaangażowanie i pomoc uczniom w udziale w konkursie, Kuratorium za aktywny Honorowy patronat, udział w pracach komisji konkursowej oraz ufundowanie nagrody, pani Katarzynie Mazur za przewodniczenie w pracach komisji oraz koledze Leszkowi Wojtkowiakowi za pracę w komisji i ufundowanie nagrody. Obecnych siódmoklasistów zaprosił do wzięcia udziału w konkursie w przyszłym roku.


Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021– 2030.

RyM

Więcej foto