KONFERENCJA

         Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. zorganizował 16 maja konferencję n/t szkolenia dualnego, w której brali udział zrzeszeni rzemieślnicy z naszego cechu, pracownicy biura Cechu, Zarząd, przedstawicie PIP, OHP, szkół, urzędów gmin i Lubuskiej Izby Rzemieślniczej.

Celem konferencji było przedstawienie problemów rzemieślników w wykonywaniu działań statutowych z naciskiem na szkolenie pracowników młodocianych, promocja zawodów rzemieślniczych, wymiana doświadczeń pomiędzy rzemieślnikami oraz wspólna integracja poszczególnych organizacji i instytucji.


     Po oficjalnym otwarciu konferencji przez Starszego Cechu Ryszarda Migdała i przedstawieniu się wszystkich uczestników, przystąpiono do próby rozwiązywania problemów.

Pierwszy wywołany do odpowiedzi został przedstawiciel PIP Starszy inspektor pracy p. Sebastian Senyszyn, który odpowiadał na pytanie: „Czy można zatrudnić ucznia, który w październiku skończy 14 lat?”.

Następnie prowadzący udzielił głosu przedstawicielkom branży fryzjerskiej p. Magdalenie Nowosielskiej i p. Ewelinie Ścibło, które przedstawiły listę 16 postulatów. W trakcie dyskusji padały kolejne postulaty i problemy do rozwiązania. Jednym z takich postulatów był wniosek, aby Walne zgromadzenia Członków Cechu przeprowadzać w poniedziałki.

Ponieważ większość postulatów jest niemożliwa do zrealizowania przez organy rzemiosła zostaną one przekazane do ZRP i do niektórych parlamentarzystów w celu zabiegania o realizację przez odpowiednie organy państwowe. 


Więcej foto