WALNE ZGROMADZENIE - 2024


16 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.


Po oficjalnym otwarciu obrad przez Starszego Cechu Ryszarda Migdała i uczczeniu chwilą ciszy tych, którzy odeszli w ostatnim okresie, przystąpiono do wyboru prezydium obrad. 

Przewodniczącym obrad został Maciej Chmielewski. Na zastępcę wybrano Małgorzatę Torzewską-Szczebiot, a sekretarzem została Edyta Bażant.

 

Wybrano także Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach Ewa Janus, Mariusz Chojnacki i Jarosław Kopiec

 

oraz Komisję Wnioskową w skład której weszli Izabela Szczebiot-Korona, Małgorzata Nowosielska i Ewelina Ścibło. 

 

Wielu członków w tym roku obchodziło jubileusze prowadzenia działalności gospodarczej.

25-cio lecie obchodzili:

Edyta Bażant

Waldemar Bojarojć

Dariusz Kalisz

Ryszard Szklanny


30 lat działalność prowadzą:

Zofia Banaszak

Zbigniew Gajda

Jacek Różycki

Grażyna Stefańska

Jolanta Włodarczak

Prawdziwym weteranem jest Wiktor Stabrowski, który już 45 lat prowadzi działalność gospodarczą – Zakład Kominiarski.

 

Są też honorowi członkowie Cechu, którzy legitymują równie imponującymi jubileuszami. 40 lat członkostwa w Cechu przypada w tym roku dla Jolanty Szejtan, a 45 lat dla Jana Westfahl.

 

Z tego tytułu Starszy Cechu wraz z Podstarszą Cechu Małgorzatą Torzewską-Szczebiot i Dyrektorem Leszkiem Wojtkowiakiem wręczyli Jubilatom okolicznościowe tabliczki.

 

Honorową Odznakę za Zasługi dla Rzemiosła Gorzowskiego, nadaną w ubiegłym roku, wręczono dla Małgorzaty Dziakowicz.

8 stycznia Zarząd przyznał po raz pierwszy Złote Odznaki za Zasługi dla Rzemiosła Gorzowskiego, które wręczono na Walnym. Wyróżnienie to otrzymali: 

Piotr Sempowicz,


Janina Kerker,


Leszek Wojtkowiak,

Bolesław Studencki,

Łucja Lisek,

Erhard Szypiórkowski

 

Zarząd od kilku lat przyznaje tytuł Mistrz roku za szkolenie uczniów. Brane pod uwagę są wyniki egzaminów czeladniczych. Tytuł Mistrz 2023 otrzymał MACK Mechanik Pojazdów Samochodowych w Witnicy - Karol Maćkowiak.

II miejsce przypadło dla Cukierni Olek w Gorzowie Wlkp. – Marek Olek, 


III miejsce dla Jutrzenki Centrum Dekoracji Cukierniczych w Gorzowie Wlkp. – Kazimierz Adamkiewicz i Iwona Zychla

 

Na wniosek Zarządu odznaczenia przyznał także Związek Rzemiosła Polskiego.

Honorowa Odznaka Rzemiosła przyznana została dla:

Pawła Biedrzyńskiego,

Iwa Bojarojcia,

Magdaleny Nowosielskiej,

Stanisława Olecha,

Marka Ostała,

Sylwi Ziółkowskiej.

Srebrny Medal im Jana Kilińskiego przyznany został dla:

Mirosława Czerwieńskiego,

Dariusza Kalisza,

Iwony Szali.

 

Złotym Medalem im Jana Kilińskiego wyróżniono:

Kazimierza Aszyjczyka,

Edytę Bażant,

Marka Olka,

Marka Szypiórkowskiego.

Ceremoniału dekoracji odznakami i medalami dokonał Prezes Izby a zarazem Wiceprezes ZRP Wacław Napierała w asyście Małgorzaty Torzewskiej-Szczebiot – Podstarszej Cechu i Wiceprezes Izby oraz Starszego Cechu Ryszarda Migdała.

 

Po przedstawieniu sprawozdań za rok ubiegły i ich przyjęciu, przyjęto plan finansowy na rok obecny oraz dokonano drobnej, ale bardzo ważnej korekty Statutu. Uchwalono również podniesienie składek członkowskich o stopień inflacji.

Do Komisji Wnioskowej wpłynęły wnioski fryzjerek, które zostały przyjęte i zostaną rozpatrzone przez Zarząd oraz zostaną przekazane do odpowiednich osób i instytucji w celu ich rozpatrzenia i ewentualnej realizacji.

Walne Zgromadzenie Członków, po ponad dwóch godzinach obrad, zakończył Przewodniczący Maciej Chmielewski.

 

Więcej foto