RZEMIOSŁO W NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE


        W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 47 prac. Niektóre prace wymagały bardzo dużego nakładu czasowego, inne były wykonane wręcz perfekcyjnie. Były też prace, które wykazywały się pomysłowością oraz znajomością tematu.

 

       18 Kwietnia 2024 r. o godz. 12:00 zebrała się komisja w składzie: Sylwia Czapla - Starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Katarzyna Mazur - CREATEK (Firma reklamowa), Milena Kołaczyńska – pracownik Cechu, Leszek Wojtkowiak – Dyrektor i Członek Zarządu Cechu, Ryszard Migdał – Starszy Cechu.

 

Komisja ukonstytuowała się wybierając ze swego grona na przewodniczącą p. Katarzynę Mazur.


 

Członkowie komisji mieli nie lada problem z przydzieleniem pierwszych miejsc i wyróżnień. Po wstępnej selekcji wybrano 12 najlepszych i najciekawszych prac spełniających warunki konkursu.


Ostatecznie Komisja po dogłębnej analizie prac pod względem technik wykonania, pomysłowości i znajomości tematu przyznała następujące miejsca i wyróżnienia dla następujących uczestników konkursu:

 

I miejsce – Julia Rękawiecka, SP nr 2 Słubice.

Dodać tu należy, że Julia wygrała ten konkurs także w ubiegłym roku. Brawo!

 

II miejsce – Amelia Pilarczyk – SP nr 2 Słubice,

 

III miejsce – Marzena Okulik – SP Bogdaniec,

 

Wyróżnienie – Alicja Jaworska – SP Różanki,

 

Wyróżnienie – Maja Adamkiewicz – SP nr 2 Słubice

 

Wyróżnienie Lubuskiego Kuratora Oświaty – Michalina Marczak – SP nr 2 Słubice,

 

Wyróżnienie pracowników Cechu – Aleksander Wilczak – GZS Dobiegniew

 

Wyróżnienie Dyrektora i Członka Zarządu Pana Leszka Wojtkowiaka – Julia Głodek – SP Różanki,

 

Wyróżnienie Starszego Cechu Pana Ryszarda Migdała – Piotr Błażek – SP Dąbroszyn

 

Na wyróżnienia zasługiwała jeszcze większa ilość prac. I tak czterech członków komisji dodatkowo ufundowało swoje wyróżnienia.

Podziękowania i drobne upominki otrzymają wszyscy uczestnicy na uroczystym zakończeniu konkursu, które odbędzie się w maju w Cechu. O terminie jeszcze powiadomimy.

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za udział, a wyróżnionym składamy gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów.

 

Organizator konkursu