Konkurs „Uczyć się warto

 

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. organizuje Konkurs „Uczyć się warto” w ramach Rządowego Programu Polskiego Inkubatora Rzemiosła na lata 2021 – 2030.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas trzecich branżowych szkół I stopnia posiadających umowę na praktyczną naukę zawodu z rzemieślnikami zrzeszonymi w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do jak najlepszego wykorzystania ostatnich miesięcy nauki oraz odpowiedniego przygotowania się do egzaminów czeladniczych.

 

W konkursie zostaną ufundowane nagrody dla najlepszych absolwentów, których wyłonią powołane kapituły w 5 szkołach branżowych I stopnia.

Dyplomy, upominki i nagrody w postaci voucherów o wartości 300 zł, dla wyróżnionych uczniów za udział w konkursie, wręczone zostaną na zakończenie roku szkolnego, przez wytypowanego członka Zarządu Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.

 

Starszy Cechu

Ryszard Migdał
Załączniki:
attachment 1 (Regulamin Konkursu.doc)
attachment 2 (Załącznik Nr 1.doc)