Konkurs

na wykonanie plakatu

dla CECHU RZEMIEŚLNIKÓW i PRZEDSIĘBIORCÓW

w Gorzowie Wielkopolskim

dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowychKonkurs zorganizowany został przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim.

Konkurs honorowym patronatem objęli: Lubuski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Konkurs dofinansowany jest ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021– 2030.


Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.


Celem konkursu jest uświadomienie młodzieży szykującej się do wyboru zawodu, że jest w sferze gospodarczej spora i niezbędna grupa zawodów, nazywana zawodami rzemieślniczymi. Rzemieślniczki i rzemieślnicy, którzy wybrali te zawody, bardzo często są zadowoleni z wybranego zawodu, czują się spełnieni zawodowo i mają zapewnione środki do życia na zadowalającym ich poziomie.

Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież z klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu działania Cechu w Gorzowie Wielkopolskim. (Gorzów Wlkp., powiaty: gorzowski, słubicki oraz Gminy Strzelce Krajeńskie i Dobiegniew). 


Każdy uczestnik konkursu, który przystąpi do udziału może wykonać pracę – plakat na temat:


RZEMIOSŁO W NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE


Każdy uczestnik wykonuje pracę w jednym egzemplarzu.

Prace konkursowe należy wykonać w formie papierowej najlepiej w formacie A-3, ale dopuszcza się także inne formaty.

Podpisane prace należy dostarczyć do Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Obotrycka 8, pok. 19.


Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę zgodność pracy z podaną tematyką, jakość wykonania i wrażenie estetyczne oraz oryginalność i pomysłowość w przedstawieniu tematu.


Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody i dyplomy.

Zwycięzcy otrzymają bony towarowe o wartości: I miejsce – 500 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł. Ponadto zwycięzcy otrzymają puchary.*


Nadesłane prace zamieszczone zostaną także na portalu społecznościowym FACEBOOK. Wyłonione zostaną prace prace, które uzyskają największą ilość polubień. Zwycięzcy otrzymają bony towarowe o wartości: I miejsce – 300 zł, II miejsce – 200 zł, III miejsce – 100 zł.*


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

* - wysokość nagród może ulec zmianie w zależności od tego, czy będzie realizowany program PIR.


Starszy Cechu

Ryszard Migdał

Tel.: 504 117 595
Załączniki:
attachment 1 (1 Regulamin.odt)
attachment 2 (2 Załącznik Nr 1.doc)
attachment 3 (3 Załącznik Nr 2.doc)
attachment 4 (4 Harmonogram Konkursu.odt)
attachment 5 (5 Alfabetyczny wykaz zawodów rzemieślniczych.pdf)
attachment 6 (Patronat LKO.pdf)
attachment 7 (Patronat PG.pdf)