Wynagrodzenia pracowników młodocianychMłodociani w okresie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy będą

od 1 marca 2024 r. zarabiać co najmniej:

- w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – 8 proc. podstawy – to jest 603,23 zł,

-w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – 9 proc. podstawy – to jest 678,63 zł,

-w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – 10 proc. podstawy – to jest 754,04 zł,

w przypadku młodocianego odbywającego przyuczenie do wykonywania określonej pracy – 7 proc. podstawy, to jest 527,83 zł.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2023 r. poz. 1348)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2023 r. (M.P z 2024 r. poz. 110)
Okres

1.09.2023 r. - 30.11.2023 r.

nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia

560,46 zł

nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia

630,52 zł

nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia

700,58 zł

nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia w razie odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy

490,40 zł

Okres

1.06.2023 r. - 31.08.2023 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

356,21 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

427,46 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

498,70 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

284,97 zł
Okres

1.03.2023 r. - 31.05.2023 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

336,67 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

404,01 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

471,34 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

269,34 zł