Wynagrodzenia pracowników młodocianych

Okres

1.09.2023 r. - 30.11.2023 r.

nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia

560,46 zł

nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia

630,52 zł

nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia

700,58 zł

nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia w razie odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy

490,40 zł

Okres

1.06.2023 r. - 31.08.2023 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

356,21 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

427,46 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

498,70 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

284,97 zł
Okres

1.03.2023 r. - 31.05.2023 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

336,67 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

404,01 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

471,34 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

269,34 zł