Dozór

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym1,

wszystkie bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi lub konserwacji urządzeń

technicznych (nie posiadające na dokumencie daty ważności), czyli wszystkie wydane przez

jednostki dozoru technicznego2 na podstawie postępowań wszczętych przed dniem

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym1,

wszystkie bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi lub konserwacji urządzeń

technicznych (nie posiadające na dokumencie daty ważności), czyli wszystkie wydane przez

jednostki dozoru technicznego2 na podstawie postępowań wszczętych przed dniem

01.06.2019 r., stracą ważność w dniu 01.01.2024 r.01.06.2019 r., stracą ważność w dniu 01.01.2024 r.

Więcej informacji w załącznikuZałączniki:
attachment 1 (Dozór.pdf)