Siedziby

18.09.1945 r.

Utworzono Powiatowy Związek Cechów przy ul. Kolumba 35. (obecnie Łokietka) Przewodniczącym zastał Kazimierz Holland, z-cą - Antoni Bekasiak, sekretarzem - Leon Danielewski, z-cą sekretarza - Roman Wiśniewski, skarbnikiem - Józef Moritz.

02.03.1946 r.

Odbyło się otwarcie i poświęcenie Domu Rzemieślniczego przy ul. Moniuszki 30. W uroczystościach uczestniczyli: Minister Informacji i Propagandy Stefan Matuszewski, Wojewoda Poznański dr Feliks Widy-Wirski, Starosta Gorzowski Florian Kroenke, Wiceprezydent Gorzowa Leon Kruszona.

03.1951 r.

Gorzowskie organizacje rzemieślnicze przeniosły się do skromnych pomieszczeń przy ul. Armii Polskiej 31. Dotychczasowy Dom Rzemieślniczy przy ul. Moniuszki 30 przeszedł do historii, byłych siedzib organizacji rzemieślniczych.

04.1959 r.

Po wyremontowaniu nowych pomieszczeń, Cech Rzemiosł Różnych przeniósł swoją siedzibę na ul. Sikorskiego 113.

09.1977 r.

Ze względu na rozbiórkę dotychczasowych pomieszczeń ul. Sikorskiego 113 nastąpiło przeniesienie siedzib organizacji rzemieślniczych na ul. Kosynierów Gdyńskich 109 i Sikorskiego 106.

18.04.1986r.

Odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Domu Rzemiosła przy ul. Obotryckiej 8 z udziałem władz wojewódzkich, miejskich, Centralnego Związku Rzemiosła, Izb Rzemieślniczych z Zielonej Góry, Poznania i Frankfurtu n/O.