PIELGRZYMKA

 

Izba Rzemieślnicza oraz Mała i Średnia Przedsiębiorczość w Katowicach organizuje XLI Pielgrzymkę Rzemiosła na Jasną Górę, która odbędzie się 26 czerwca 2022 roku.

Podstawowe informacje o pielgrzymce znajduj się pod poniższym linkiem:  

XLI Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę – Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (ir.katowice.pl)


Uroczystości odbędą się według następującego porządku:


25 czerwca 2022 r

21:00 Apel Jasnogórski


26 czerwca 2022 r


9:00   Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich.
10:00  Zbiórka uczestników (pod Pomnikiem Najświętszej Maryi Panny na błoniach jasnogórskich, Al. Henryka Sienkiewicza).

10:15  Wprowadzenie Starszyzny Cechowej oraz Pocztów Sztandarowych.
10:45  Uhonorowanie mistrzów rzemiosła oraz uczniów (na Szczycie Jasnogórskim).

10:50  Złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II.
11:00  Msza św. koncelebrowana przez arcybiskupa metropolitę katowickiego Wiktora Skworca.
13:00   Przejście ze sztandarami przed Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.


- Uroczystości mają odbyć się na Wałach Jasnogórskich – na ołtarzu polowym.  

- W razie deszczu możemy przenieść uroczystości do Bazyliki. Zostanie nam udostępniony telebim oraz nagłośnienie. 

- Na błoniach ustawimy punkt informacyjny, w którym będziemy rozdawać wodę, przewodnik, materiały prasowe. 

- Zakon Kawalerów Maltańskich zapewni obsługę medyczną i karetkę.  

 - Wręczenie dyplomów wskazanym przez Izby mistrzom i ich uczniom, odbędzie się na Szczycie Jasnogórskim, bezpośrednio przed rozpoczęciem Mszy Świętej.

 - przed mszą św. złożymy również kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

  

Patronaty medialne:

TVS, Radio Fest, CCM, Radio eM, Gość Niedzielny, Dziennik Zachodni, Nasze Miasto, TVP 3 Katowice, niedziela, Radio Maryja, Telewizja Trwam

 

W tym roku pielgrzymom – rzemieślnikom, ich rodzinom, osobom bliskim, pracownikom oraz innym osobom związanym z naszym środowiskiem towarzyszyć będzie Chór Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Uroczystość uświetni Orkiestra Klasztoru Jasnogórskiego.

  

Sprawy logistyczne i finansowe.

         Organizacje lub osoby prywatne, które zechcą wesprzeć finansowo organizację pielgrzymki prosimy o przesłanie środków pieniężnych na specjalnie wydzielone w tym celu konto nr PL 81 1020 2313 0000 3002 0343 8538  Bank PKO BP Oddział Katowice, tytułem: 41 Pielgrzymka Rzemiosła.

 

 Osoby odpowiedzialne za pielgrzymkę:

 

 - sprawy finansowe – Anna Piecuch, tel.: 32 259 62 61 wew. 123, e-mail: anna.piecuch@ir.katowice.pl;

 - sprawy logistyczne – Katarzyna Maciejska, tel.: 32 259 62 61 wew. 103, e-mail: katarzyna.maciejska@ir.katowice.pl.