WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

 

     11 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim.

W obradach uczestniczyli także zaproszeni goście: Janina Łysakowska – Sekretarz z Lubuskiej Izby Rzemieślniczej, Piotr Sempowicz - nasz członek, Honorowy Starszy Cechu, a także Jacek Eckert pełniący obecnie funkcję likwidatora w Spółdzielni Rzemieślniczej PROGRES w likwidacji.

  Jak co roku, poświęcono chwilę na zadumę i wspomnienie tych rzemieślników i pracowników, którzy opuścili nas i odeszli na wieczny spoczynek. Wśród najbardziej znamienitych i nam bliskich, którzy nas opuścili są:

Feliks Witkowski – emeryt (dyrektor Lubuskiej Izby Rzemieślniczej),

Jadwiga Lipińska – dyrektorka Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim,

Wiesław Przeniosło – były zasłużony rzemieślnik.

   Na zebraniu podsumowano rok 2021 i udzielono absolutorium zarządowi oraz przyjęto sprawozdania wszystkich organów samorządowych za ten okres.Była także część uroczysta w trakcie której wyróżniono zasłużonych i jubilata. W tym roku po raz drugi wyróżniliśmy pracodawców, których uczniowie uzyskali najlepsze wyniki na egzaminie czeladniczym w roku ubiegłym.Tytuł Mistrza 2021 przypadł Cukierni DELICJA - Marek Animucki, Renata Animucka.

Tytuł I Wicemistrza 2021 przyznano Centrum Ogrodzeń Metalowych w Mościczkach - Elżbieta Jaruszewska, Andrzej Rubaszewski, Krzysztof Rubaszewski,

a tytuł II Wicemistrza 2021 przypadł Cukierni OLEK - Marek Olek

 

19 października 2019 r. wręczano po raz pierwszy Odznaki za Zasługi dla Rzemiosła Gorzowskiego. W tym roku po raz kolejny taką odznakę przyznaną przez Zarząd Cechu otrzymali:

Małgorzata Dziakowicz

Zbigniew Gajda

         Piotr Gniot

Jacek Stojanowski       Najbardziej miłym, sympatycznym i pełnym wzruszeń momentem było wręczenie, z okazji 90 urodzin, pamiątkowej statuetki dla Honorowego Starszego Cechu Piotra Sempowicza.


Pan Piotr nie krył wzruszenia i zaskoczenia oraz kilkakrotnie dziękował za pamięć.


Pan Piotr obchodził swoje 90 urodziny 6 maja, ale z powodu pogrzebu naszej dyrektorki nie składaliśmy mu życzeń w tym dniu, a zrobiliśmy to właśnie na Walnym.


Oprócz pamiątkowej statuetki nasz jubilat otrzymał także kwiaty i duży tort, którym podzielił się ze wszystkimi uczestnikami zebrania.Były też kwiaty Stanisława Kurzawskiego, który zakończył już działalność gospodarczą, ale został Honorowym Członkiem Cechu.