Przepisy uczniowskie


Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych


Okres

1.09.2023 r. - 30.11.2023 r.

nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia

560,46 zł


nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia

630,52 zł

nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia

700,58 zł

nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia w razie odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy

490,40 zł

 


UWAGA!!!


Od 1 września 2023 r. wzrośnie wynagrodzenie pracownika młodocianego o 3 procent.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania zmienia się z dniem 1 września 2023 r. procentowy wskaźnik naliczania wynagrodzenia do wysokości:

1) w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 8%;

2) w drugim roku nauki - nie mniej niż 9%;

3) w trzecim roku nauki - nie mniej niż 10%,

a w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy nie mniej niż 7%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

 

  

* * *


Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. 


Okres

1.09.2022 r. - 30.11.2022 r.

I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

307,81 zł

II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

369,38 zł

III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

430,94 zł

przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

246,25 zł


************************

Okres

1.06.2017 r. - 31.08.2017 r.

I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

174,14 zł

II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

217,68 zł

III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

261,21 złOkres

1.12.2016 r. - 28.02.2017 r.

I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

162,20 zł

II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

202,75 zł

III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

243,30 zł

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

162,20 zł
(I rok nauki)

emerytalne

15,83 zł

15,83 zł

rentowe

10,54 zł

2,43 zł

chorobowe

-

3,97 zł

wypadkowe

x*)

-

202,75 zł
(II rok nauki)

emerytalne

19,79 zł

19,79 zł

rentowe

13,18 zł

3,04 zł

chorobowe

-

4,97 zł

wypadkowe

x*)

-

243,30 zł
(III rok nauki)

emerytalne

23,75 zł

23,75 zł

rentowe

15,81 zł

3,65 zł

chorobowe

-

5,96 zł

wypadkowe

x*)

-

Uwaga:
*
) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

WYNAGRODZENIE I SKŁADKI ZA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH OD 01.03.2015 DO 31.05. 2015 R.

 

Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób finansowania
płatnik ubezpieczony
157,71 zł
(I rok nauki)
emerytalne 15,39 zł 15,39 zł
rentowe 10,25 zł 2,37 zł
chorobowe -
3,86 zł
197,13 zł
(II rok nauki)
emerytalne 19,24 zł 19,24 zł
rentowe 12,81 zł 2,96 zł
chorobowe -
4,83 zł
236,56 zł
(III rok nauki)
emerytalne 23,09 zł 23,09 zł
rentowe 15,38 zł 3,55 zł
chorobowe -
5,80 zł

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2014r. wynosiło 3.942,67 zł (MP z  2015 r.  poz.181).

 

ŚWIADCZENIE URLOPOWE DLA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO W 2015 R. 

Kwota świadczenia urlopowego dla pracownika młodocianego odpowiada wysokości odpisu podstawowego naliczonego w zależności od roku nauki:

  • I rok nauki    - 145,86 zł,
  • II rok nauki   -  175,03 zł,
  • III rok nauki   -  204,20 zł.