Przepisy pracownicze


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE


Minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalne wynagrodzenie za pracę - od 1stycznia 2015 r. - wynosi 1750 zł brutto.

Wysokość wynagrodzenia pracownika w pierwszym roku jego pracy nie może być niższe niż 80 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1.400,00 zł. ( 1.750,00 x 80% )

 

Wymiar czasu pracy w 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. czas pracy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym będzie wynosił 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo.

O tej zmianie pracodawca powinien poinformować pracownika na piśmie ? uaktualnić informację o warunkach zatrudnienia.

Zgodnie z nowymi przepisami, pracownika, który posiada prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T i kieruje pojazdem w ramach obowiązków służbowych należy skierować na konsultację okulistyczną oraz badania oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia.

To lekarz medycyny pracy, podczas badania stwierdza czy takie dodatkowe badanie ma być wykonane czy też nie. Nowe przepisy zaostrzają także zakres badań i możliwości prowadzenia pojazdu jeżeli pracownik choruje na padaczkę lub cukrzycę.