MATERIAŁ ARCHIWALNY


Konkurs


na wykonanie plakatu


dla CECHU RZEMIEŚLNIKÓW i PRZEDSIĘBIORCÓW


w Gorzowie Wlkp.


dla klas VII i VIII szkół podstawowych

 

 

Konkurs zorganizowany został przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.

Konkurs honorowym patronatem objęli: Lubuska Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

 

Celem konkursu jest uświadomienie młodzieży szykującej się do wyboru zawodu, że jest w sferze gospodarczej spora i niezbędna grupa zawodów, nazywana zawodami rzemieślniczymi. Rzemieślniczki i rzemieślnicy, którzy wybrali te zawody, bardzo często są zadowoleni z wybranego zawodu, czują się spełnieni zawodowo i mają zapewnione środki do życia na zadowalającym ich poziomie.

Do udziału zapraszamy młodzież z klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu działania Cechu w Gorzowie Wlkp. (Gorzów Wlkp., powiaty: gorzowski, słubicki oraz Gminy Strzelce Krajeńskie i Dobiegniew).

 

Każdy uczestnik konkursu, który przystąpi do udziału może wykonać prace – plakat w jednym z dwóch tematów:

 

1) BĘDĘ RZEMIEŚLNIKIEM

2) RZEMIOSŁO W NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE

 

Każdy uczestnik wykonuje pracę po jednym egzemplarzu. Dopuszcza się wykonanie przez jednego uczestnika dwóch prac – po jednej z każdego tematu.

Prace konkursowe można wykonać w formie papierowej lub w pliku zdjęciowym z rozszerzeniem jpg lub pdf.

Podpisane prace należy dostarczyć do Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp., ul. Obotrycka 8 lub na nośnikach cyfrowych, przesłać na skrzynkę e-mail: konkurs@cech-gorzow.pl.

 

Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę zgodność pracy z podaną tematyką, jakość wykonania i wrażenie estetyczne oraz oryginalność i pomysłowość w przedstawieniu tematu.


Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody i dyplomy.

Zwycięzcy otrzymają bony towarowe o wartości: I miejsce – 500 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł. Ponadto zwycięzca otrzyma puchar ufundowany przez Starszego Cechu. Pula nagród może wzrosnąć po pozyskaniu sponsorów.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

 

                                                                       Starszy Cechu

                                                                         Ryszard Migdał Załączniki:
attachment Regulamin KONKURSU (1 REGULAMIN.doc)
attachment Załącznik nr 1 (2 Załącznik Nr 1.doc)
attachment |Załącznik nr 2 (3 Załącznik Nr 2.doc)
attachment Harmonogram KONKURSU (4 Harmonogram Konkursu.doc)
attachment Wykaz zawodów rzemieślniczych (5 Alfabetyczny wykaz zawodów rzemieślniczych.pdf)
attachment Patronat honorowy LKO (Patronat LKO.JPG)
attachment Patronat honorowy Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. (Patronat honorowy UM.JPG)