WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU15 czerwca, z zachowaniem reżimu sanitarnego, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.

Na zebraniu podsumowano rok 2020 i udzielono absolutorium Zarządowi oraz przyjęto sprawozdania wszystkich organów samorządowych za ten okres.

W obradach uczestniczyli także zaproszeni goście: Wacław Napierała - Prezes Lubuskiej Izby Rzemieślniczej, nasz członek - Honorowy Starszy Cechu, a także Prezes Zarządu Rady Nadzorczej Spółdzielni Rzemieślniczej PROGRES - Piotr Sempowicz i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Rzemieślniczej PROGRES - Józef Jarmoliński

Jak co roku, poświęcono chwilę na zadumę i wspomnienie tych rzemieślników i pracowników, którzy opuścili nas i odeszli na wieczny spoczynek.

 

19 października 2019 r. wręczano po raz pierwszy Odznaki za Zasługi dla Rzemiosła Gorzowskiego, a w tym roku po raz pierwszy wyróżniliśmy pracodawców, których uczniowie uzyskali najlepsze wyniki na egzaminie czeladniczym w roku ubiegłym.


Tytuł Mistrza 2020 r. przypadł Cukierni Kacperek Agnieszki i Andrzeja Bednarczyk z Gorzowa Wlkp.

Tytuł I Wicemistrza 2020 r. przyznano KKC Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą, a tytuł II Wicemistrza 2020 r. przypadł firmie CAR EXPERT Marek Skrzyniarz z Gorzowa Wlkp.

 

Kolejnym wyróżnieniem wręczanym dla rzemieślników i innych zasłużonych osób była Odznaka za Zasługi dla Rzemiosła Gorzowskiego, a taką odznakę Zarząd Cechu przyznał dla:

Sylwia Bodurka

Maciej Chmielewski

Jacek Eckert

Józef Jarmoliński

Elżbieta Jaruszewska

Michał Jaruszewski

Łucja Lisek

Kamil Mroczkowski

Krzysztof Pawlak

Marek Rackiewicz

Bartosz Szymczak

Marek Szypiórkowski  


Zarząd Cechu występował także o przyznanie odznaczeń i medali do ZRP, a wręczał je Wiceprezes ZRP Wacław Napierała.

 

Srebrną Odznakę za szkolenie uczniów otrzymali:

Waldemar Bojarojć

Maciej Chmielewski

Marek Olek

Anna Przeniosło

Andrzej Rubaszewski

Jacek Stojanowski

 

Srebrny Medal im. J. Kilińskiego otrzymali:

Joanna Binaś

Stanisława Chojnacka

Zbigniew Gajda

Marek Lemieszek

 

Złoty Medal im. J. Kilińskiego otrzymali:

Marek Animucki

Zofia Banaszak

Marcin Frank

Marek Jackowski

Bogdan Kozubal

Łucja Lisek

Anna Maciejewicz

Anna Przeniosło

Maria SzcześniakPlatynowy Medal im. J. Kilińskiego otrzymali:

Mariusz Chojnacki

Jan Głuszczak

Piotr Gniot

Piotr Kruk J

Stanisław Skrycki       


Za wieloletnią przynależności do Cechu dla zasłużonych rzemieślników przyznane i wręczane były statuetki z okazji:

30-lecia przynależności do Cechu

Bogusław Bandur

Tadeusz Florczak

Roman Kazimierczak

Edward Podsiadło

Jacek Stojanowski

 

35-lecia przynależności do Cechu

Stefan Kruk

Stefan Żok

 

40-lecia przynależności do Cechu

            Ryszard Migdał

            Andrzej Radziszewski

45-lecia przynależności do Cechu

            Janusz Gładysz

 

Tak się składa, że nasi pracownicy są wieloletnimi pracownikami i w tym roku obchodzą swoje jubileusze.

15-lecie pracy obchodzi p. Łucja Lisek


25-lecie pracy obchodzi p. Jan Głuszczak35-lecie pracy obchodzi p. Jadwiga Lipińska

  

 

 Więcej foto