Szanowni Państwo, W nawiązaniu do decyzji ministra edukacji odnośnie przedłużenia  obowiązujących zasad ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek, które odnoszą się do terminu  18 kwietnia br. -  Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej - uprzejmie informuje  o przygotowanych decyzjach umożliwiających uczniom III klas branżowych szkół I stopnia powrót do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.

Oznaczać to będzie, że młodociani pracownicy posiadający umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego  i  będący uczniami III roku nauki w najbliższym tygodniu powinni stawić się u pracodawców w wyznaczone dni,  zgodnie ze szkolnym planem nauczania.

Oficjalny Komunikat w tej sprawie ukaże się na stronie resortu edukacji – dlatego proponujemy śledzenie stronę:  www.men.gov.pl

 Pojawiły się też sygnały,  iż od następnego tygodnia wszyscy uczniowie - młodociani pracownicy  powrócą do realizacji programu praktycznej nauki zawodu  - jednakże decyzje rządowe w tej sprawie zapadną, w zależności od sytuacji epidemiologicznej, pod koniec przyszłego tygodnia.

Z poważaniem,

Jolanta Kosakowska

Dyrektor

Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

Związek Rzemiosła Polskiego  

ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa