Obowiązek noszenia maseczek na terenie zakładu


ZMIANA


Po 4 dniach obowiązywania Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zostało uchylone.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. pracodawca może zdecydować o tym, by obowiązku zakrywania ust i nosa w zakładzie nie wprowadzać.

Rozporządzenie nie precyzuje w jakiej formie taka decyzja ma być wprowadzona. Poniżej podaję wzór zarządzenia / choć nie wiadomo czy w zasadzie jest ono potrzebne /.Gorzów Wlkp. 7.12.20 r.


ZARZĄDZENIE DOT. DOPUSZCZENIA PRACOWNIKÓW

DO PRACY BEZ OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA


Zgodnie z par.25,ust.2pkt. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję , że na terenie zakładu pracy dopuszcza się pracę bez obowiązku zakrywania ust i nosa.


Podpis pracodawcyDnia 28 listopada, weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (na tę chwilę obowiązuje do 27 grudnia br.), zgodnie z którym obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. 

Wliczając w to pomieszczenia biurowe, hale produkcji, magazyny, przestrzenie open-space a także szatnie czy stołówki bez względu na ich powierzchnie. 


Jedyne wyjątki stanowią:
1. Kierowcy środków transportu publicznego, o ile są skutecznie oddzieleni od pasażerów. Kierowcy wykonujący przewozy drogowe w załodze.
2. Osoby, których „miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej.
3. Sędzia, trener sędziego, trener oraz osoba uprawiająca sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych.
4. Osoby kierujące statkiem oraz przebywające w kabinie pilotów na statku powietrznym, personel lotniczy przebywający w kabinie pilota.
5. Osoby sprawujące kult religijny podczas jego sprawowania.
6. Żołnierze i funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, o ile są na służbie i stosują środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Wobec powyższego proszę o wprowadzenie zasady noszenia maseczek na terenie zakładu pracy.

Konrad Głuszczak