AKTUALIZACJA PRZEPISÓW PRAWA PRACY i BHP

na rok 2021.


  1. Nadal obowiązują przepisy ustawy antykryzysowej związanych z pandemią COVID-19.

Nowelizacja kodeksu pracy uwzględnia wszystkie zmiany jakie dotyczą pracodawców i pracowników m.in.:

Rozdział I kp. – praca zdalna i telepraca,

Rozdział II kp. – powrót pracownika do biura lub zakładu pracy, praca hybrydowa,

Rozdział III kp. – procedury postępowania w przypadku wystąpienia COVID-19 w zakładzie pracy,

Rozdział IV kp. – zwolnienia lekarskie, przeciwwskazania do pracy, wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy,

Rozdział V kp. – dofinansowania z tarczy antykryzysowej,

Rozdział VI kp. - pomiary temperatury, opaski i aplikacje antycovidowe,

Rozdział VII kp. – zmiany w zasadach delegowania pracowników.


  1. Przypomina się o bieżącej aktualizacji oceny ryzyka zawodowego uwzględniając:

a/ aktualne okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się wirusa

b/ indywidualne warunki pracy na danym stanowisku

c/ środki mające na celu zmniejszenie zagrożenia.

Po dokonanej aktualizacji ryzyka pracodawca jest zobowiązany zapoznać z tą oceną wszystkich pracowników, w tym młodocianych.

  1. Wynagrodzenia minimalne.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wynosi 2.800 zł. Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenie lub o świadczenie usług wynosi 18,30 zł za godzinę.

  1. Współczynnik urlopowy.

Wysokość współczynnika urlopowego dla pracowników pełnoetatowych w roku 2021 wynosi 21. Współczynnik ten stosuje się do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.Opracował: Specjalista bhp /J.Głuszczak/ Gorzów Wlkp. 16.11.2020 r.