WALNE ZGROMADZENIE


29 czerwca, z zachowaniem reżimu sanitarnego, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. Na zebraniu podsumowano rok 2019 i udzielono absolutorium Zarządowi oraz przyjęto sprawozdania wszystkich organów samorządowych za ten okres. A ponieważ powstały wakaty w dwóch organach, to dokonano wyboru uzupełniającego do Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego. Po głosowaniu tajnym członkiem Komisji Rewizyjnej został Jarosław Kopiec, a Karina Wojtkowiak uzupełniła skład Sądu Cechowego.


Ponieważ rok 2020 jest rokiem podwójnego jubileuszu 75-lecia Rzemiosła Gorzowskiego oraz 70-Lecia Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp., Starszy Cechu przedstawił krótki zarys początków tworzenia rzemiosła na ziemiach odzyskanych w Gorzowie i okolicach.


Następnie poinformował, że Zarząd na posiedzeniu 9 czerwca podjął Uchwałę o nadaniu Odznaki za Zasługi dla Rzemiosła Gorzowskiego następującym osobom:

1. Piotr Ożga

2. Alicja Rodak


3. Edyta Bażant


4. Jan Głuszczak


5. Janusz Gładysz

6. Jerzy Hajduk

7. Roman Kaźmierczak

8. Jolanta Szejtan

9. Waldemar Mażul


10. Edward Podsiadło

11. Jacek Różycki

12. Wiktor Stabrowski

13. Kazimierz Adamkiewicz


14. Karina Wojtkowiak

15. Piotr Nowicki

16. Bolesław Studencki

17. Jan Frank

Obecnym wyróżnionym wręczono odznaki. 


Wręczono również niektóre zaległe odznaczenia i medale - Janina Kerker

Jerzy Mroczkowski.

  .


W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło dwóch solenizantów: Piotr Sempowicz 


i Piotr Nowicki. Złożono im życzenia i otrzymali oni wiązanki kwiatów. Na ścianach można było obejrzeć prace uczniów szkół podstawowych, którzy wzięli udział w konkursie.

Więcej foto