Zakończenie edukacji i... „rzemieślnicze” odznaczenia


        Trzy lata temu w wyniku reformy systemu oświaty powstały Szkoły Branżowe I stopnia. Dzisiaj pierwsi uczniowie uczący się w nowej „zawodówce” mogli odebrać świadectwa ukończenia szkoły. Tak również było w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy. I jak w wielu szkołach w Polsce spotkanie uczniów z wychowawcą i dyrekcją szkoły odbyło się przy zachowaniu reżimu sanitarnego.


      Z racji faktu, że witnicka „branżówka” ma klasę wielozawodową, wśród tegorocznych absolwentów byli: blacharz samochodowy, mechanik samochodowy, elektryk, fryzjer, kucharz, sprzedawca i ślusarze.


      Uczniów, przypominając im kilka faktów ze szkolnego życia, pożegnał, życząc bezpiecznych wakacji, Dyrektor ZSS w Witnicy pan Adrian Wośkowiak. 


Nie zabrakło również wystąpienia wychowawczyni pani Małgorzaty Tyborskiej i kilku refleksji o minionych wspólnych latach oraz miłych słów pożegnania wypowiedzianych przez przedstawiciela kl.2BS, Oskara Jakóbczyka, który również przekazał starszym kolegom upominki od swojej klasy.


      Spotkanie było wyjątkowe nie tylko z powodu pandemii, ale również dlatego, że wśród jego uczestników był pan Ryszard Migdał, Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, który w szczególny sposób wyróżnił dwoje tegorocznych absolwentów Szkoły Branżowej I stopnia. 


Alicja Rodak 


i Piotr Ożga 

otrzymali Odznaki za Zasługi dla Rzemiosła Gorzowskiego. Są to pierwsi uczniowie, którzy zostali w taki sposób docenieni przez Cech. Warto wspomnieć, że Alicja, która kształci się w zawodzie kucharza, realizuje praktyczną naukę zawodu w Przedsiębiorstwie „Kapi”, czyli popularnej witnickiej restauracji „Piwosz”, a Piotr swoje rzemieślnicze szlify przyszłego ślusarza zdobywa w firmie „Witnica Metal”. Oboje są ambitnymi, młodymi ludźmi, którzy rzetelnie i z zaangażowaniem wykonują swoje obowiązki. Cieszy więc fakt docenienia ich przez Cech.


Miłym akcentem uroczystości były podziękowania i kwiaty dla wychowawczyni oraz upominki dla uczniów ufundowane przez Radę Rodziców i Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców.

Spotkanie poprowadził ucz. kl.2T Jakub Sikorski.

Małgorzata Tyborska

Foto: Mirosław Sztogryn