Rozstrzygnięcie konkursu

z okazji 75-lecia Rzemiosła Gorzowskiego

i 75-lecia Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców

w Gorzowie Wlkp.


 

Komisja w składzie: Leszek Wojtowiak, Małgorzata Torzewska-Szczebiot, Edyta Bażant i Jan Głuszczak 9 czerwca, po wnikliwej analizie prac, dokonała rozstrzygnięcia ustalając następującą kolejność: 

I miejsce - Zuzanna Dudkiewicz kl. VIIb ze Sz.P. nr 1 w Witnicy

 II miejsce - Zuzanna Cyran z kl. VIIIa ze Sz.P. nr 1 z WitnicyIII miejsce - Julia Waśków z kl. VIIa ze Sz.P. nr 1 z Witnicy
III miejsce - Jakub Kowalczyk z kl.. VII ze Sz.P. w Sosnach

 

Zwycięzca otrzyma bony towarowe o wartości 300 zł, a kolejne miejsca premiowane będą odpowiednio po 200 i 100 zł. Wszyscy otrzymają dyplomy, a zwycięzca otrzyma puchar Starszego Cechu. Indywidualne nagrody ufundowała także pani dyrektor Jadwiga Lipińska i Edyta Bażant – członek komisji (bony po 100 zł).

Wręczenie nagród nastąpi na Sesji Rady Miejskiej w Witnicy 30 czerwca o godz. 14:00.

Szczególne podziękowania należą się paniom nauczycielkom; Dorocie Waśków i Annie Sikorskiej - odpowiedzialnym za doradztwo zawodowe i kontakty pomiędzy szkołą, uczniami, pracodawcami i Cechem w Gorzowie Wlkp. To dzięki zaangażowaniu tych pań, prace swe zgłosili uczniowie z Witnicy, a konkurs swym zasięgiem obejmował przecież kilka powiatów i miasto Gorzów Wlkp. 

Konkurs był objęty patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Gorzowa Wlkp.  

 


 

============================================== 

 

Gorzów Wlkp. dnia 09.06.2020 r.

 

 

 

P R O T O K Ó Ł

 

z podsumowania konkursu z okazji 75-lecia Rzemiosła

Gorzowskiego i 75-lecia Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców

w Gorzowie Wlkp.

 

 

1. Konkurs został zorganizowany przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. i został objęty patronatem przez Lubuskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Gorzowa.


12. Udział w konkursie wzięło ogółem 4 uczniów z dwóch szkół podstawowych tj. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludzi Pojednania w Witnicy i Szkoła Podstawowa w Sosnach.

 

3. Do konkursu zgłoszono 8 prac wykonanych w formie plakatu, których tematem było:

- 75- lecie Rzemiosła Gorzowskiego

- 70- lecie Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.

- Będę rzemieślnikiem

- Mix.

 

4. Komisja w składzie:

 Leszek Wojtowiak - przewodniczący

 Małgorzata Torzewska-Szczebiot - członek

 Edyta Bażant - członek

 Jan Głuszczak - członek

 ustaliła następującą kolejność miejsc do nagrody:

 

I miejsce - Zuzanna Dudkiewicz kl. VIIb ze Sz.P. nr 1 w Witnicy

II miejsce - Zuzanna Cyran z kl. VIIIa ze Sz.P. nr 1 z Witnicy

III miejsce - Jakub Kowalczyk z kl.. VII ze Sz.P. w Sosnach

III miejsce - Julia Waśków z kl. VIIa ze Sz.P. nr 1 z Witnicy

 

Podpisy komisji :

1. Leszek Wojtkowiak

2. Małgorzata Torzewska - Szczebiot

3. Edyta Bażant 

4. Jan Głuszczak