Pracownicy Biura Cechu

Marta Bańkowska  - Dyrektor biura Cechu

Izabela Burek - Zastępca dyrektora biura Cechu

Łucja Lisek - Główna księgowa