Organy Cechu

Organami Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. są:


 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarząd Cechu
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Cechowy
 5. Fundusz Pośmiertny

Władze Cechu - kadencja 2015-2019


Zarząd Cechu:

 1. Bożena Cichocka - Starszy Cechu
 2. Ryszard Migdał - Podstarszy Cechu
 3. Włodzimierz Antkowiak - Podstarszy Cechu
 4. Janina Kerker - Sekretarz
 5. Mariusz Chojnacki - Skarbnik
 6. Małgorzata Torzewska-Szczebiot - Członek Zarządu
 7. Bolesław Studencki - Członek Zarządu
 8. Maciej Chmielewski - Członek Zarządu
 9. Piotr Nowicki - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 1. Tadeusz Florczak - Przewodniczący
 2. Stanisława Chojnacka - Zastępca
 3. Edyta Bażant - Sekretarz

Sąd Cechowy:

 1. Jacek Różycki - Przewodniczący
 2. Grażyna Ogrodnik - Zastępca
 3. Magdalena Nowosielska - Sekretarz

Zarząd Funduszu Pośmiertnego:

 1. Edward Podsiadło - Przewodniczący
 2. Andrzej Chmielewski - Skarbnik
 3. Jan Westfahl - Sekretarz