Organy Cechu

Organami Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. są:


 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarząd Cechu
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Cechowy
 5. Fundusz Pośmiertny

Władze Cechu - kadencja 2023-2027

od 24 maja 2023 r.

Zarząd Cechu:


 1. Ryszard Migdał                                  - Starszy Cechu
 2. Maciej Chmielewski                           - Podstarszy Cechu
 3. Małgorzata Torzewska-Szczebiot   -  Podstarsza Cechu
 4. Edyta Bażant                                     - Sekretarz
 5. Mariusz Chojnacki                            - Skarbnik
 6. Bolesław Studencki                           - Członek Zarządu
 7. Leszek Wojtkowiak                             - Członek Zarządu
         

      

Komisja Rewizyjna:

 1. Stanisława Chojnacka  - Przewodnicząca   
 2. Zbigniew Gajda - Z-ca przewodniczącej
 3. Izabela Szczebiot-Korona - Sekretarz


Sąd Cechowy:

 1. Ewelina Ścibło - Przewodnicząca
 2. Magdalena Nowosielska - Z-ca przewodniczącej  
 3. Oliwia Szczebiot-Szkudlarek - Członek