Organy Cechu

Organami Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. są:


 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarząd Cechu
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Cechowy
 5. Fundusz Pośmiertny

Władze Cechu - kadencja 2019-2023


Zarząd Cechu:


 1. Ryszard Migdał                                  - Starszy Cechu
 2. Bożena Cichocka                              - Podstarsza Cechu
 3. Maciej Chmielewski                           - Podstarszy Cechu
 4. Edyta Bażant                                     - Sekretarz
 5. Mariusz Chojnacki                            - Skarbnik
 6. Piotr Nowicki                                       Członek Zarządu
 7. Bolesław Studencki                           - Członek Zarządu
 8. Małgorzata Torzewska-Szczebiot   - Członek Zarządu
 9. Leszek Wojtkowiak                             - Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna:

 1. Stanisława Chojnacka  - Przewodnicząca
 2. Zbigniew Gajda - Członek
 3. Jarosław Kopiec - Członek


Sąd Cechowy:

 1. Tadeusz Florczak  - Przewodniczy
 2. Karina  Wojtkowiak Członek  
 3. Marek Jankowski  - Członek (do 31.12.2021 r.)
      Ewelina Ścibło -Członek (od 11.05.2022 r.)


Zarząd Funduszu Pośmiertnego

1. ........................................  -Przewodniczący

   Edward Podsiadło - Przewodniczący - do 30.05.2022 r.

2. Leszek Wojtkowiak - Skarbnik

3. Jan Westfahl - Sekretarz