Organy Cechu

Organami Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. są:


 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarząd Cechu
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Cechowy
 5. Fundusz Pośmiertny

Władze Cechu - kadencja 2019-2023


Zarząd Cechu:


 1. Ryszard Migdał                                  - Starszy Cechu
 2. Maciej Chmielewski                           - Podstarszy Cechu
 3. Małgorzata Torzewska-Szczebiot   -  Podstarsza Cechu od 02.11.2022 r.
 4. Edyta Bażant                                     - Sekretarz
 5. Mariusz Chojnacki                            - Skarbnik
 6. Piotr Nowicki                                       Członek Zarządu
 7. Bolesław Studencki                           - Członek Zarządu
 8. Leszek Wojtkowiak                             - Członek Zarządu
         

         Bożena Cichocka -  Członek Zarządu - rezygnacja 12.12.2022 r.  (Podstarsza Cechu - do 02.11.2022 r.)


Komisja Rewizyjna:

 1. Stanisława Chojnacka  - Przewodnicząca
 2. Zbigniew Gajda - Członek
 3. Jarosław Kopiec - Członek


Sąd Cechowy:

 1. Tadeusz Florczak  - Przewodniczy
 2. Karina  Wojtkowiak Członek  
 3. Marek Jankowski  - Członek (do 31.12.2021 r.)
      Ewelina Ścibło -Członek (od 11.05.2022 r.)


Zarząd Funduszu Pośmiertnego

1. Mariusz Chojnacki  -Przewodniczący - od 27.09.2022 r.

   Edward Podsiadło - Przewodniczący - do 30.05.2022 r.

2. Leszek Wojtkowiak - Skarbnik

3. Jan Westfahl - Sekretarz