Cech ma swoje odznaczenie 

 Zarząd na swoim posiedzeniu 1 października 2019 r. podjął uchwałę i zatwierdził regulamin przyznawania Odznaki za Zasługi dla Rzemiosła Gorzowskiego.

Pierwsze odznaczenia zostaną wręczone 19 października w Dniu Rzemiosła.

Odznaczenia mogą otrzymać zasłużeni dla rzemiosła gorzowskiego rzemieślnicy, pracownicy, działacze społeczni i polityczni oraz wybitni uczniowie.

Więcej szczegółów w zakładce „Wybitni i Zasłużeni”, „Odznaczenia”.