XXIV Lubuskie Święto ChlebaW sobotę, 24 sierpnia odbyły już kolejne XXIV obchody Lubuskiego Święta Chleba, święta podkreślającego rolę rolnika, młynarza i piekarza w życiu codziennym tego świata.   

Organizatorem uroczystości była Gmina Bogdaniec i Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gorzowie Wlkp.

Tegoroczna impreza różniła się pod względem organizacyjnym od poprzednich.  Była jednodniowa a główne uroczystości odbywały się na placu przy ul. Leśnej w Bogdańcu.


I to właśnie na tym placu, po przejściu barwnego  korowodu z kościoła, dokonano ceremoniału pasowania uczniów na czeladników w zawodzie piekarza i cukierników.Tego zaszczytnego ceremoniału dokonał wiceprezes Izby Eugeniusz Nawrot.Pasowanymi uczniami na czeladników zostali w zawodzie piekarza Patrycja Kapała, a zawodzie cukiernika Edyta Lipińska, Klaudia Oliwia Majka i Kacper Bednarczyk.Na koniec ceremonii nowi czeladnicy otrzymali upominki ufundowane przez Izbę RiP oraz Cech RiP w Gorzowie Wlkp. Upominki wręczył dyrektor Izby Karol Mazur i starszy Cechu Ryszard Migdał.W uroczystości udział wzięły w togach delegacje z cechów i izb.Ważną rolę w obchodach tego święta pełnił nasz rzemieślnik – piekarz Leszek Wojtkowiak. Jego ogromy wkład pracy w organizację tej imprezy zasługuje na szczególne podziękowania.


Galeria zdjęć