WALNE ZGROMADZENIE

16 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp., a ponieważ było to zebranie sprawozdawczo wyborcze dokonano wyboru nowego Starszego Cechu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego oraz Zarządu Funduszu Pośmiertnego.

 


Wręczono także Odznaki Zasłużony dla Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. dla: Bożeny Cichockiej, Włodzimierza Antkowiaka i Leszka Wojtkowiaka. Z okazji zakończenia działalności rzemieślniczej i pracy w Zarządzie złożono podziękowania dla Janiny Kerker.

 


W wyniku wyborów bezpośrednich na Starszego Cechu, na  kadencję 2019 – 2023, wybrano Ryszarda Migdała.


Więcej foto 


 21 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu nowej kadencji. Po złożeniu ślubowania Zarząd ukonstytuował się w składzie: 

  1. Ryszard Migdał                                  - Starszy Cechu
  2. Bożena Cichocka                              - Podstarsza Cechu
  3. Maciej Chmielewski                           - Podstarszy Cechu
  4. Edyta Bażant                                     Sekretarz
  5. Mariusz Chojnacki                            Skarbnik
  6. Piotr Nowicki                                       Członek Zarządu
  7. Bolesław Studencki                           - Członek Zarządu
  8. Małgorzata Torzewska-Szczebiot   Członek Zarządu
  9. Leszek Wojtkowiak                             - Członek Zarząd