SPOTKANIE NOWOROCZNE w Witnicy

W sobotę, 16 lutego 2019 r. w Karczmie Piwosz odbyło spotkanie noworoczne witnickich rzemieślników. Oficjalnym organizatorem tego spotkania był Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp., w związku z tym spotkanie otworzyła Starsza Cechu Bożena Cichocka. Po złożeniu życzeń, dalsze poprowadzenie przekazała Postarszemu Cechu Ryszardowi Migdałowi.

Prowadzący powitał zaproszonych gości: Burmistrza Dariusza Jaworskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witnicy Artura Stojanowskiego, Adriana Wośkowiaka – dyrektora ZSS w Witnicy panią Małgorzatę Flaszowską-Chowańską odpowiedzialną za kontakty na szczeblu uczeń – pracodawca – cech, Wacława Napierałę – Prezesa Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Piotra Nowickiego – członka Zarządu Cechu, Jadwigę Lipińską – dyrektorkę Cechu oraz przybyłych rzemieślników.

Był to dzień żałoby narodowej, ale na spotkaniu uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłego w sierpniu emeryta, wieloletniego rzemieślnika i członka Cechu - Józefa Zielińskiego.

 

Po chwili ciszy głos zabierał Prezes Izby oraz Burmistrz Jaworski. Po wystąpieniach gości nastąpiło wręczenie odznaczeń. Aktu wręczenia dokonał Prezes Izby w asyście Starszej Cechu i dyrektorki Cechu.

Honorowe Odznaki Rzemiosła wręczone zostały dla:

Elżbiety Jaruszewskiej

Andrzeja Rubaszewskiego

Krzysztofa Rubaszewskiego.


Z kolei Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego odznaczona została


Maria Winkel.

 

Na koniec oficjalnej części prowadzący podkreślił, że gościmy się w Karczmie Piwosz, której właścicielem jest członek Cechu Mirosław Czerwiński,

Życzył wszystkim miłego kontynuowania tego spotkania oraz zwrócił się z apelem do rzemieślników o uczestnictwo w maju w Walnym Zgromadzeniu Członków Cechu, ponieważ jest to rok wyborczy i będzie wybierany nowy starszy Cechu, nowy Zarząd i pozostałe organy Cechu.


Więcej zdjęć