Lubuskie Święto Chleba


Na XXIII Lubuskim Święcie Chleba wydarzeniem było wręczenie odznaczenia za długoletnią służbę, przyznanego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pani Wójt Gminy Bogdaniec Krystynie Pławskiej.


Ale i miejscowe rzemiosło mogło przeżywać miłe chwile. Najwyższe rzemieślnicze odznaczenie „Szablę Kilińskiego”  otrzymał Leszek Wojtkowiak – członek Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. Jest on właścicielem piekarni i od 23 lat mocno wspomaga organizatorów w przygotowaniu uroczystości Lubuskiego Święta Chleba. Zaangażowany w pracę na rzecz środowiska rzemieślniczego i lokalnego, twórca „chlebowego ołtarza” oraz wielu edycji ozdobnych wypieków z Bogdańca. Wielokrotnie nagradzany za swe piękne i smaczne wyroby.


W dalszej części uroczystości Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. Wacław Napierała dokonał pasowania na czeladników w zawodzie piekarza. Nagrodzono także wystawców w pasażu cukierniczo – piekarniczym.